Behandlingsområden

Luftvägar

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att föra syre från inandningsluften till kroppens celler samt att föra ut koldioxid från vävnaderna med utandningsluften.

Allergi är en av våra största folksjukdomar. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi, men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen. Orsakerna till allergi är inte helt klarlagda men risken för att få allergi ökar om en förälder eller båda föräldrarna har det. Ett vanligt symtom vid allergi är nästäppa.

Astma är en sjukdom i luftvägarna som orsakas av en inflammation i luftrören. Det finns framför allt två huvudtyper av astma, allergisk astma och icke-allergisk astma. Oftast upptäcks den allergiska astman hos barn. Astma behandlas oftast med hjälp av en inhalator för att medicinen skall hamna i luftvägarna.
Astman kan förvärras av luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök, en del läkemedel eller ämnen som parfymer och avgaser.

En annan sjukdom i andningsvägarna är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är en allvarlig sjukdom som oftast drabbar rökare. Det finns ett stort mörkertal och patienter med KOL upptäcks oftast i ett sent skede.

Läs mer på astmaochallergilinjen.se ->

Läs mer om luftvägar på