Behandlingsområden

Vitamin- och mineralbrist

Vitaminer och mineraler är viktiga byggstenar för att kroppens funktioner skall fungera optimalt och en långvarig brist kan leda till svåra tillstånd som t.ex. benskörhet och demens. Därför måste kroppen tillföras vitaminer och mineraler genom kosten. Det kan dock vara svårt att sätta samman en balanserad kost som ger tillräckligt för att täcka de behov som finns och i vissa fall är det nödvändigt att förebygga med ett tillskott av vitaminer och mineraler.

D-vitaminbrist kan bidra till att skelettet blir skört och är relativt vanligt bland vissa riskgrupper. Symtom på D-vitaminbrist kan variera från person till person men är ofta diffusa. Vissa kan ha D-vitaminbrist utan att uppleva några symtom alls. Andra drabbas av trötthet, muskelsvaghet och värk i skelettet.

Bristguiden.se finns mycket mer information om vitaminer och mineraler. Här finns även självtest för att se om du ligger i riskzonen för att drabbas av brist och vilken typ av tillskott som kan behövas.

MittVal.se kan du läsa information om vitaminer och mineraler och läsa om kosttillskottet MittVal som innehåller flera av dem.

Hemsidor om vitaminer och mineraler

Väckarklockan

Klicka här eller på bilden för att ladda ned "Väckarklockan - Manualbaserad återfallsprevention vid beroende"