Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med en bred produktportfölj


1) Dymista produktresumé 2013. 

2) Meltzer m.fl. Clinically Relevant Effect of a New Intranasal Therapy (MP29-02) in Allergic Rhinitis Assessed by Responder Analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013; 161: 369-37.

3) www.fass.se

4) SPC, Acnatac®. Dreno, B et al. Eur J Dermatol 2014; 24(2): 201-9. 

5) Goreshi R, et al. J Drugs Dermatol 2012;11:1422-6.

6) SPC, Acnatac®


Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx, F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Styrka och förpackningar: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare, 1x120, 3x120, 1x28 doser. Pris: 120 doser, 240,00 kronor. 3x120 doser, 679,50 kronor, 1x28 doser, EF, fri prissättning. Produktresumén senast granskad 2013-02-21.För mer information: www.fass.se Meda AB. Box 906 170 09 Solna. Tel 08 630 19 00 Fax 08 630 19 50. E-post info@meda.se www.medasverige.se

Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg, vitamin D3 800 IE). ATC-kod: A12AX. Rx. F. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering: 1 tablett dagligen. För fullständig information och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2015-04-17.

Acnatac® (gel, klindamycin 1% och tretinoin 0,025%). ATC kod D10AF51, Rx, F. Indikation: topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Förpackningstyp, storlek: tub, 30 g och 60 g. Produktresumé senast uppdaterad: 2014-12-18. För ytterligare information och priser se: www.fass.se. Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex. adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

Nyhetsbrev

Med Medas nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad med information som du kan ha nytta av i din kliniska vardag. Nyhetsbreven finns för vårdgivare inom flera olika terapiområden.

Beställ material

På våra terapiområdessidor kan du som vårdgivare beställa eller ladda hem informationsmaterial som till exempel broschyrer och folders från Meda till dina patienter.

Produkter

Meda produkter

Meda har ett stort utbud av produkter inom flera olika behandlingsområden. I vår produktkatalog kan du läsa mer om vad du som vårdgivare kan erbjuda dina patienter.