Beställ material

Beställ material

Här kan du som vårdgivare beställa eller ladda hem informationsmaterial till dina patienter. Materialet består av t ex instruktionskort, folders och produktbroschyrer och finns att ladda ner på de olika terapiområdessidor som Meda tillhandahåller.