Om Meda Sverige

Allergi

Allergi är en överkänslighetsreaktion, som innebär att kroppen blivit överkänslig och därmed reagerar på vissa ämnen som den normalt inte skulle ha reagerat på.

Trots att allergin är en kronisk sjukdom varierar ofta symtomens svårighetsgrad. Symtomen kan flamma upp då man möter källan för överkänsligheten, t ex katt, hund, kvalster, pollen. Allergiska besvär uppkommer oftast i ögon, näsa, luftvägar, mage och på hud, så som nästäppa, snuva, klåda, nysningar och huvudvärk. Allergin kan påverka livskvaliteten mycket negativt.

Det finns flera olika behandlingar att välja mellan som lindrar symtomen, i form av tabletter, ögondroppar och nässpray mm.