Om Meda Sverige

Förkylning

Förkylning orsakas av virus som ger en infektion i kroppen. Vid förkylning svullnar slemhinnorna i näsa och svalg och avsöndrar vätska. Vanliga symtom är snuva, nästäppa, hosta, heshet och huvudvärk, en del kan även få feber.

Redan innan symtomen visar sig smittar förkylningen. Smittsamheten är som störst de första dagarna, och sjunker sedan snabbt.

Förkylningsvirus sprids på olika sätt, via luften (t ex via nysningar), genom direktkontakt och indirekt kontakt. 

Man drabbas aldrig av samma förkylningsvirus två gånger, men eftersom det finns massor av förkylningsvirus insjuknar en person i genomsnitt i 1 – 2 förkylningar per år.

För att i möjligaste mån undvika förkylningar bör man undvika att ta folk som är förkylda i hand. Man bör dessutom tvätta händerna ofta och noga. Om man trots allt drabbats av förkylning bör man vila, dricka mycket (framför allt vid feber) samt undvika hård träning. 

Smärtlindrande och febernedsättande läkemedel, hostmedicin och nässpray/näsdroppar hjälper mot förkylningssymtom. Antibiotika hjälper inte eftersom förkylning är en infektion som orsakas av virus, antibiotika hjälper bara mot infektioner orsakade av bakterier.