Om Meda Sverige

Solen är en viktig del för allt liv på jorden och så även för människan, dock kan solens UV-strålar verka skadande på huden.

För stor exponering av UV-ljus kan leda till hudcancer särskilt om man har en ljus hudtyp. Den vanligaste hudtumören i Sverige är Basalcellscancer eller Basaliom som det också kallas, över 40 000 personer drabbas årligen. En annan hudförändring som är mycket vanlig i Sverige och som också ökar kraftigt är aktinisk keratos. Aktinisk keratos är i sig inte farligt men kan övergå i skivepitelcancer, som är en malign hudcancerform.

Hudguiden

På hudguiden.se kan du läsa mer om de här vanliga hudförändringarna och cancerformerna, hur de uppkommer och hur man kan skydda huden för att undvika dem, och dessutom vad man kan göra om man upptäckt en misstänkt hudförändring på kroppen.