Om Meda Sverige

Klimakteriebesvär

Klimakteriet, eller menopaus, infaller inte vid en bestämd tidpunkt i en kvinnas liv. De flesta kvinnor går in i menopausen när de är 51 till 52 år, men det finns mycket stora variationer från cirka 45 till 55 år.

Klimakteriet brukar man kalla de närmaste åren före och efter menopaus,
dvs en tidsperiod på cirka 5–7år. Under den här perioden avstannar äggstockarnas arbete gradvis, det betyder att ägglossningarna upphör och det bildas mindre mängder könshormoner som t ex östrogent hormon. 

Minskningen av framför allt östrogen kan leda till olika slags besvär för många kvinnor, så som ångest, humörsvängningar, nedstämdhet och irritabilitet. Andra vanliga problem under menopaus är svettningar, sömnstörningar och värmevallningar.

Många års erfarenhet visar att behandling med östrogen effektivt lindrar
de vanligaste besvären i klimakteriet. Värmevallningar, svettningar och sömnstörningar försvinner inom ett par veckors behandling med medelstarkt östrogen, så som Femanest, Femanor och Femasekvens.

Här kan du läsa mer om FemanestFemanor och Femasekvens.

Femanor

Femanor innehåller en kombination av två olika kvinnliga könshormoner, östrogen och gestagen. Östrogen ersätter kvinnans egen minskade östrogenproduktion och motverkar också urkalkning av skelettet. När östrogen används ensamt ökar risken för livmodercancer. Tillägget av ett gestagen reducerar, men tar inte fullkomligt bort, denna risk. Eftersom varje tablett innehåller båda hormonerna ger Femanor inga månatliga blödningar.
Femanor är ett kontinuerligt kombinationsläkemedel som innehåller 2 mg östrogen (östradiol) och 1 mg gulkroppshormon (noretisteron acetat) i varje tablett. Doseringen är normalt en tablett per dag.

Femasekvens

Femasekvens innehåller två olika kvinnliga könshormoner, östrogen och gestagen. Östrogen ersätter kvinnans egen minskade östrogenproduktion och motverkar också urkalkning av skelettet. När östrogen används ensamt ökar risken för livmodercancer. Tillägget av ett gestagen reducerar, men tar inte fullkomligt bort, denna risk. Vid behandling med Femasekvens får man en menstruationsliknande blödning, som i regel inträffar några dagar efter att man tagit alla de grå tabletterna.

Fermasekvens är ett sekventiellt kombinationsläkemedel med östrogen och
gulkroppshormon. 

Femanest

Femanest används under klimakteriet för att lindra besvär som beror på östrogenbrist, till exempel värmevallningar, svettningar samt torra slemhinnor i underlivet. Effekten mot svettningar och värmevallningar kommer ganska snabbt, medan effekten mot torra slemhinnor kan dröja några veckor. Femanest tabletter 2 mg används även för att förebygga benskörhet (osteoporos), genom att förhindra urkalkning av skelettet, hos kvinnor med ökad risk för benbrott (frakturer) och som inte tål eller kan ta andra mediciner för detta syfte. 

Femanest är ett läkemedel som innehåller 1 mg eller 2 mg östrogen (östradiol)
i varje tablett, utan något tillägg av gulkroppshormon.