Om Meda Sverige

Leder & stelhet

Värkande, ömma och stela leder är något många drabbas av, det kan vara symtom på artros eller ledgångsreumatism.

Om brosket i leden bryts ned kan detta ge upphov till stelhet och ömhet som i sin tur försämrar funktionsförmågan. 

Ledgångsreumatism, eller Reumatoid Artrit, innebär en kronisk inflammation i kroppens leder. Inflammationen kan leda till nedbrytning av brosk och närliggande ben, men även andra organ i kroppen kan angripas av inflammationen. Artrosguiden.se är en plats där du får information om artros och reumatism på ett enkelt sätt, både vad gäller symtom, besvär och behandling.