Om Meda Sverige

Smärta

Smärta är en subjektiv upplevelse.

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) är definitionen av smärta en obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.