Gemadol

Gemadol

Gemadol Depotkapslar är ett receptbelagt läkemedel.

 

Användningsområde:

Behandling av måttlig till svår smärta.

 

Gemadol Depotkapslar finns i följande styrkor:

50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg