Produkter

Medicinsk utrustning

Meda Sverige har stor kunskap och lång erfarenhet inom det medicintekniska området och har i mer än 20 år marknadsfört och distribuerat sjukvårdsprodukter till svensk sjukvård.

Merparten av sortimentet är produkter som upphandlas av kommuner och landsting. Meda har under många år haft avtal i flera omgångar gällande olika produkter med landsting och inköpsorganisationer i Sverige.

Meda har under många år arbetat med utbildning av personal på arbetsplatsen och även vid behov tagit fram broschyrmaterial och användarinstruktioner som vi distribuerar utan kostnad. Via hemsidan går det att beställa produkter och broschyrmaterial och visst material går även att hämta hem som PDF.