Produkter

Microcuff barn

Microcuff för barn är en specialdesignad endotrakealtub för barn. 

Det speciella är att kuffens form är anpassad till trakeas anatomi i förhållande till barnets ålder.

Det är enkelt att ta rätt tub till barnet med rekommenderad storleksangivelse i produktbladet.

Den specialutformade kuffen i polyuretan förhindrar skador på luftröret och tätar vid lågt kufftryck.

Produktblad

Här kan du ladda ner produktblad för Microcuff barn.

Här kan du ladda ner storleksguide för Microcuff barn.

Microcuff kommer från det amerikanska företaget Kimberly-Clark.