Produkter

Microcuff vuxen

Microcuff för vuxna är en endotrakealtub med polyuretankuff som förhindrar mikroaspiration vilket kan orsaka Ventilator Associerad Pneumoni (lunginflammation på grund av respiratorbehandling). 

Microcuffs kuff är utformad så att den tätar mot luftvägen vid lågt kufftryck och utan att orsaka skador på luftröret.

Kuffens längd och form är skapad för att följa trakeas anatomi.

Microcuff tillåter normal manipulation av tuben utan att “tätningen” släpper.

Produktblad

Här kan du ladda ner produktblad för Microcuff vuxen.

Microcuff kommer från det amerikanska företaget Kimberly-Clark.