Produkter

Trach Care 72h

Trach Care 72h byts efter 72 timmar (var tredje dygn).

Trach Care 72h kan beställas med bipackad NaCl 15 ml x 12 st. (Dock ej 10FR).

Med Trach Care kan man suga rent patientens luftvägar under pågående respiratorbehandling och därmed undvika bakteriespridning och patienten upprätthåller PEEP och syrgaskoncentration på en bättre nivå.

Trach Care 72h finns i många olika grovlekar (FR) och i längder som passar endotrakealtub och trakeostomi.

Att suga respiratorbundna patienter med KimVent Trach Care 72h har många fördelar:

 • Mindre påverkan på hjärtfrekvens.
 • Tillbehör som gör hanteringen enklare.
 • Förhindrar smittspridning. Exogen smitta.
 • Förhindrar allvarlig smitta från patientens luftvägssekret till personal t.ex.  TBC, Hepatit, HIV, MRSA m.m.
 • Ingen kontaminering av sekret från nedre luftvägen utanför patienten.
 • Mindre frekvent kontamination av luftvägen. Viktigt att inte öppna upp mot nedre luftvägen mer än absolut nödvändigt. Trach Care byts var 3:e dygn.
 • Graderad sugkateter gör det enklare att suga kontrollerat – skyddar vävnaden i luftvägen.
 • Lägre sugtryck minskar risken för sugskador - biopsi.
 • Bibehåller bättre FIO2 och PEEP eftersom man ventilerar patienten medan man suger i luftvägen.
 • Större möjlighet att minska på sedering eftersom patienten upplever mindre stress vid sugning – ventileras medan du suger.
 • Open Lung - är ett begrepp. Man strävar efter att hålla lungan öppen och minimera cykler av alveolär öppning och kollaps.  

Ventilator Acquired Lung Injury = VALI     

”Lungskada som orsakas av barotrauma som uppkommer genom svängningar i luftvägstryck. Det uppstår då alveoler stängs och öppnas. Detta anses skadligare än höga luftvägstryck. Att hålla alveolerna öppna är ett viktigt terapimål.”
(Papadakos and Lachmann, 2002)

Produktblad

Här kan du ladda ner produktblad om KimVent Trach Care 72h.

Instruktionsfilm

Här kan du se en instrukionsfilm om KimVent Trach Care 72h.

KimVent Trach Care 72h kommer från det amerikanska företaget Kimberly-Clark.