Produkter

Sortiment

Det finns ett stort antal olika storlekar av MIC-Key. Den finns i olika grovlekar från 12 till 24 French, samt i olika skaftlängder från 0,8 cm till 5,0 cm.

Det finns en rad olika kopplingsslangar för olika tillfällen. Samtliga kopplingsslangar passar till alla storlekar av MIC-Key.

I MIC-Key förpackningen medföljer en 6 ml spruta. Använd den till att fylla och tömma ballongen när du med jämna mellanrum kontrollerar volymen och när du sätter in din MIC-Key.

MIC-Key setet innehåller även en 35 ml spruta med kateterspets. Den ska användas när man spolar genom kopplingsslangarna och MIC-Key före och efter tillförsel, se vidare under skötsel.

Kopplingsslangar

Det finns många olika kopplingsslangar till MIC-Key. De finns också i olika längder, allt för att göra det så bekvämt som möjligt att få och ge näring. Om du saknar någon variant av kopplingsslang, hör gärna av dig till oss!
 
Vi rekommenderar att man alltid använder en MIC-Key kopplingsslang vid tillförsel och tömning då dessa är speciellt anpassade för MIC-Key och dess backventil.

Denna slang används när man både behöver mata samt ge läkemedel via slangen. Den finns i tre olika längder för bästa möjliga anpassning.

 • 0122-02 Med-set 5 cm vinklad 90 grader 
  (används då man t.ex. ger mediciner mellan måltider. Denna kräver inte lika mycket vatten när man spolar igenom)
 • 0121-12 Secur-lok 30 cm vinklad 90 grader
 • 0121-24 Secur-lok 60 cm vinklad 90 grader

Denna slang används när man vill bolusmata, dvs ge mat lite snabbare som en vanlig måltid. Den används även då man tillför tjockflytande näring eller svårlösliga mediciner. Denna slang lämpar sig också bäst om man behöver lufta eller tömma magen.

 • 0123-12 Bolus-set 30 cm rak
 • 0123-24 Bolus-set 60 cm rak

Denna slang används vid matning med spruta eller aggregat. Den vinklade kopplingen gör slangen smidig att föra bort från magen och ut genom kläder. Den längre slangen ger möjlighet till lättare från- och tillkoppling av näringslösningen då detta sker längre från magen. 

 • 0124-12 Secur-lok vinklad 90 grader 30 cm
 • 0124-24 Secur-lok vinklad 90 grader 60 cm

Denna slang används med fördel då man får sin mat via aggregat. Med denna koppling skruvar man fast aggregatet och risken för ofrivilligt läckage minskar.

 • 0126-12 Secur-lok vinklad 90 grader, 30 cm med luer-lok
 • 0126-24 Secur-lok vinklad 90 grader, 30 cm med luer-lok

Produktblad

Här kan du ladda ner produktblad om MIC-Key.

Läs mer om MIC-Key på vår hemsida.