Produkter

Produkter

Relifex (500 mg)

Receptfritt
Smärta & Stelhet

Aktiva substanser

Nabumeton

 

Om produkten

Relifex används för behandling av stela och ömma leder vid ledförslitning (artros). Relifex verkar genom att hämma en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner, vilka bildas i ökad mängd bl a vid inflammationer. Relifex tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Relifex (nabumeton) används behandling av stela och ömma leder vid ledförslitning (artros). Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Läs mer på www.fass.se eller ring läkemedelsupplysningen 0771-46 70 10. Marknadsförs av Meda AB, 08-630 19 00, www.medasverige.se.