Terapiområden

Smärta och inflammation

Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse som kan beskrivas på många olika sätt. Smärta är förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner. Det är omöjligt att jämföra smärtupplevelse hos en person med upplevelsen hos en annan. Smärtan eller smärtupplevelsen kan delas in i akut och långvarig (benämndes tidigare kronisk) smärta.

Om man lider av tillfällig smärta kan man många gånger lindra den med en receptfri värktablett medan man väntar på att den går över. Några exempel på tillfälliga smärttillstånd kan vara huvudvärk, ledvärk, muskelvärk och mensvärk. Om man lider av ett långvarigt smärttillstånd som t ex artros eller ledgångsreumatism får man ofta leva med besvären resten av livet, däremot kan behandling och livsstilsförändringar mildra symtomen.