Terapiområden

Vitamin- och mineralbrist

Vitaminer och mineraler är viktiga byggstenar för att kroppens funktioner skall fungera optimalt och en långvarig brist kan leda till svåra tillstånd som t.ex. benskörhet och demens. Därför måste kroppen tillföras vitaminer och mineraler genom kosten. Det kan dock vara svårt att sätta samman en balanserad kost som ger tillräckligt för att täcka de behov som finns och i vissa fall är det nödvändigt att förebygga med ett tillskott av vitaminer och mineraler.

D-vitaminbrist kan bidra till att skelettet blir skört och är relativt vanligt bland vissa riskgrupper. Symtom på D-vitaminbrist kan variera från person till person men är ofta diffusa. Vissa kan ha D-vitaminbrist utan att uppleva några symtom alls. Andra drabbas av trötthet, muskelsvaghet och värk i skelettet.

Information om bristsjukdomar för vårdpersonal på Bristguiden.se ->