Utbildning

Genomförda utbildningar

2017-03-29
Barnastma i primärvården [Luftvägar] [Stockholm]
Detta är en utbildning som startade 2013. Kursen syftar till att öka kunskapen om omhändertagande, uppföljning, diagnostik och behandling av Astma hos barn och ungdomar i primärvården.
2016-04-14
Barnastma i primärvården [Luftvägar] [Stockholm]
Detta är en utbildning som startade 2013. Kursen syftar till att öka kunskapen om omhändertagande, uppföljning, diagnostik och behandling av Astma hos barn och ungdomar i primärvården. Målet är att kursen också skall leda till ett utökat samarbete mellan specialister i allmänmedicin/astmamottagningar i primärvård och specialister i barnallergologi.
2016-04-13
Meda och Thermo Fisher Scientific har nöjet att bjuda in dig till en föreläsningskväll med tema: Primärvårdsutbildning om nötallergi och näsan i fokus. I samband med föreläsningen ges en produktinformation av Meda och Thermo Fisher Scientific.
2016-03-17
D-vitaminbrist - Fallbaserad utbildning [Vitaminer och Mineraler] [Stockholm]
Meda har nöjet att bjuda in dig till en föreläsningskväll om D-vitamin. Kvällens föreläsare, Sigridur Björnsdottir är biträdande överläkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
2016-03-15
D-vitaminbrist - Fallbaserad utbildning [Vitaminer och Mineraler] [Malmö]
Meda har nöjet att bjuda in dig till en föreläsningskväll om D-vitamin. Kvällens föreläsare, Sigridur Björnsdottir är biträdande överläkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
2016-03-14
D-vitaminbrist - Fallbaserad utbildning [Vitaminer och Mineraler] [Göteborg]
Meda har nöjet att bjuda in dig till en föreläsningskväll om D-vitamin. Kvällens föreläsare, Sigridur Björnsdottir är biträdande överläkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.