Utbildning

Barnastma i primärvården

Evenemanget har redan genomförts.
Detta är en utbildning som startade 2013. Kursen syftar till att öka kunskapen om omhändertagande, uppföljning, diagnostik och behandling av Astma hos barn och ungdomar i primärvården. Målet är att kursen också skall leda till ett utökat samarbete mellan specialister i allmänmedicin/astmamottagningar i primärvård och specialister i barnallergologi.

Målgruppen är specialister i allmänmedicin, företrädesvis verksamma på vårdcentraler som enskild kursdeltagare eller tillsammans med astmasjuksköterska (ett astmateam), samt läkare som går specialistutbildning i allmänmedicin med särskilt intresse för astma och allergi hos barn.
Kursen är godkänd av LIPUS.

Sista dag för anmälan är den 7 mars 2016.
Kursavgiften är 1.500 sek per deltagare.
I den här kostnaden ingår även förtäring under kursdagarna.

Från och med den 1 januari 2015 så får vi som läkemedelsföretag enligt nya regler inte stå för 50% av kostnad gällande resa och logi i samband med utbildningar. Resa och boende bekostas därför av deltagarna själva. Vi rekommenderar att ni kontaktar Courtyard® by Marriott® Stockholm Kungsholmen för eventuell rumsbokning.

Vid frågor, kontakta Susanne Bardin Wrede, sälj- och marknadsassistent, Meda Sverige, telefon 08 630 19 39, E-post: susanne.bardinwrede@meda.se

Kursledning/Föreläsare

Distriktsläkare Björn Ställberg, Gagnefs Vårdcentral
Distriktsläkare Per Olsson, Primärvården KrYH Skåne
Distriktsläkare Björn Stridh, Kista Vårdcentral
Överläkare Per Thunqvist, Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset, Stockholm
Överläkare Caroline Nilsson, Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset, Stockholm
Barnläkare Emma Goksör, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Kurskoordination/Kursadministration

Produktchef Catharina Bjuggren, Meda Sverige
Produktchef Karolina Thidé, Meda Sverige

Praktisk information

Datum

Slut: 2016-04-14 - 09:30
Start: 2016-04-15 - 16:00

Plats

Stockholm
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23

 

 

Program

Utbildningen är upplagd kring 10 patientfall som är vanliga i primärvården.
Varje patientfall innehåller interaktiva falldiskussioner med hjälp av mentometerfrågor och fördjupningsdelar. Varje fallgenomgång leds av en specialist i allmänmedicin och fallavsnittet genomförs tillsammans med specialist i barnallergologi.

Förutom den del som utgår från de 10 fallen kommer praktiska gruppövningar att ske avseende inhalationsteknik och inhalationshjälpmedel för barn, spirometri samt allergidiagnostik.

DAG 1

09:30 REGISTRERING, KAFFE OCH SMÖRGÅS
10:00 Introduktion. Produktinformation från Meda samt kort presentation av
kursdeltagare och föreläsare.
10:30 Anna den väsande ettåringen, Per Olsson och Per Thunqvist.
11:15 Lisa den hostande 3-åringen, Björn Ställberg och Emma Goksör.
12:00 LUNCH
13:00 Kian – 2 år och alltid förkyld, Björn Stridh och Caroline Nilsson.
13:30 Kevin – rosslaren, 18 månader, Per Olsson och Emma Goksör.
14:00 Sammanfattning, barn 0-6 år.
Differentialdiagnoser: Per Thunqvist. Behandling: Emma Goksör.
14:30 KAFFE
15:00 Gruppövningar:
Station 1: Inhalationsteknik – Emma Goksör och Per Olsson.
Station 2: Spirometri – Per Thunqvist och Björn Stridh.
Station 3: Allergidiagnostik – Caroline Nilsson och Björn Ställberg.
17:00 KURSAVSLUT DAG 1
19:00 GEMENSAM MIDDAG

DAG 2

08:30 Peter – 13 år, söker akut, utreds och följs upp, Björn Ställberg och Per Thunqvist.
09:15 Johanna – 12 år, utremitterad från barnkliniken, Björn Ställberg och Caroline Nilsson.
10:00 Sara – 14 år, den andfådda tonåringen, Per Olsson och Per Thunqvist.
10:30 KAFFE
10:45 Gruppövningar:
Grupp1: Inhalationsteknik – Emma Goksör och Per Olsson.
Grupp2: Spirometri – Per Thunqvist och Björn Stridh.
Grupp3: Allergidiagnostik – Caroline Nilsson och Björn Ställberg.
11:45 Amira – 12 år, pip i bröstet vid ansträngning, Björn Stridh och Per Thunqvist.
12:30 LUNCH
13:30 Albin – 14 -17 år, den idrottande astmatikern, Björn Ställberg och Emma Goksör.
14:15 Sina, 13 år – pollensnuva och trött hela året, Björn Stridh och Caroline Nilsson.
15:00 Sammanfattning, barn äldre än 6 år.
Differentialdiagnoser: Per Thunqvist. Behandling: Emma Goksör.
15:30 Take home message, Björn Ställberg, Björn Stridh och Per Olsson.
15:45 AVSLUTNING OCH KURSUTVÄRDERING.
16:00 HEMRESA

Anmälan ej möjlig. Tänkbara orsaker: det finns inga lediga platser eller att anmälningstiden har gått ut.