Produkter
« Till produktlistan

Produkter

Cyklo-F

Aktiva substanser

Tranexamsyra

 

Om produkten

Cyklo-F är ett blödningshämmande medel och används vid rikliga menstruationer. Cyklo-F innehåller tranexamsyra, som hindrar effekten av det enzym som löser upp levrat blod (koagel). Detta leder till mindre blodförlust och att snabbare läkningsprocess återfås.

Cyklo-F (tranexamsyra 500 mg) är ett blödningshämmande läkemedel som kan användas vid regelbundna och rikliga menstruationer av kvinnor över 15 år. Finns att köpa receptfritt (18 tabletter). Dosering: 2 tabletter 3 gånger dagligen så länge behov finns, dock högst under 4 dagar. Cyklo-F ska inte användas om du har du en pågående njursjukdom eller blodpropp. Om du har blödningar mellan menstruationerna, blod i urinen, tidigare haft blodpropp eller om blodpropp förekommit hos föräldrar eller syskon bör du rådfråga läkare innan du använder Cyklo-F. Produktresumén granskad senast 2007-07-12. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information se www.fass.se. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se.