Produkter
« Till produktlistan

Produkter

Dentan

Dentan är en fluorsköljvätska med mild smak och utan färgämnen. Dentan är läkemedelsklassat, vilket innebär att vissa artiklar omfattas av högkostnadsskyddet, och rekommenderas av tandläkare och tandhygienister.

Både Dentan fluorskölj och sugtabletter används som kariesförebyggande behandling och för personer med ökad risk för karies, bland annat vid muntorrhet och vid delprotes eller fastsittande tandställning. Dentan bör användas som komplement till tandborstning med fluortandkräm.

Dentan (fluor) är ett receptfritt läkemedel mot förhöjd kariesrisk och hög kariesaktivitet. Läs bipacksedeln noga före användning.