Produkter
« Till produktlistan

Produkter

Laktulos

Laktulos är ett läkemedel som används vid förstoppning.

Laktulos fungerar så att de syror som bildas vid nedbrytningen av laktulos binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna. 

Laktulos verkar osmotiskt och kräver inte någon extra vätsketillförsel för fullgod effekt. Laktulos bryts ned först i tjocktarmen. Laktulos påverkar inte blodsockernivån och kan tas även om du har diabetes. 

Medicinen är inte beroendeframkallande och går att använda både för kort- och långtidsbehandling.

Laktulos kan användas av gravida vid förstoppning.

Laktulos finns som oral lösning med neutral smak eller smak av apelsin.

Laktulos är ett receptfritt läkemedel (innehåller laktulos). Läs bipacksedeln noga före användning