Produkter
« Till produktlistan

Produkter

Novalucol

  • Novalucol verkar inom några minuter
  • Novalucol stannar inte kvar i kroppen längre än nödvändigt
  • Novalucol är sockerfri
  • Novalucol är laktosfri
  • Novalucol har en frisk mintsmak
  • Novalucol kan användas när man är gravid och ammar

INDIKATION

Vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar (epigastralgier).

DOSERING

1-2 tabletter vid behov eller efter ordination från läkare. 1 tablett binder ca 12,5 mmol saltsyra.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVALUCOL

Vid dåliga njurar bör man tala med läkare innan användning av Novalucol.

Vid långvariga och/eller svåra besvär ska läkare kontaktas för närmare utredning av orsaken till smärtan.

Långtidsanvändning av höga doser Novalucol kan i mycket sällsynta fall leda till följande symtom: illamående, kräkning, buksmärtor, förstoppning, ökad törst, muskelvärk, trötthet, förvirring.

Novalucol är ett receptfritt läkemedel (innehåller kalcium och magnesium) som används vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar. Läs bipacksedeln noga före användning.