Produkter
« Till produktlistan

Produkter

Noviform

Noviform används vid lättare yttre ögoninflammationer, t ex blefarit (inflammation i ögonlocken) och konjunktivit (inflammation i slemhinnan som täcker ögonlockets insida) samt vid vagel och andra yttre ögonåkommor.

Vid långvariga ögonbesvär bör alltid läkare kontaktas.

Noviform är ett receptfritt läkemedel, läs noga bipacksedeln innan användning.