Produkter
« Till produktlistan

Produkter

Relifex (500 mg)

Aktiva substanser

Nabumeton

 

Om produkten

Relifex används för behandling av stela och ömma leder vid ledförslitning (artros). Relifex verkar genom att hämma en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner, vilka bildas i ökad mängd bl a vid inflammationer. Relifex tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Relifex (nabumeton) används behandling av stela och ömma leder vid ledförslitning (artros). Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Läs mer på www.fass.se eller ring läkemedelsupplysningen 0771-46 70 10. Marknadsförs av Meda AB, 08-630 19 00, www.medasverige.se.