Produkter
« Till produktlistan

Produkter

SB12

SB12 är ett munvårdande medel vid dålig andedräkt. Det patenterade medlet har en unik sammansättning som neutraliserar och förhindrar uppkomsten av de ämnen som ger dålig andedräkt. Sammansättningen, som forskats fram vid Oslo Universitet, är unik för SB12-produkterna.

SB12 ger effekt i 12 timmar och detta är möjligt genom att produkten binder till vävnader i munhålan. Det munvårdande medlet har utvecklats, utvärderats och dokumenterats med hjälp av en gaskromatograf, (ett specifikt utvecklat instrument som kan avläsa svavelgaser) som det endast finns ett fåtal av i världen.

Då många väljer att skölja med SB12 direkt efter tandborstning så har vi i förebyggande syfte tillsatt fluor i samtliga våra produkter. Daglig sköljning med fluor har en väldokumenterad effekt mot karies och är ett mycket bra komplement till fluortandkräm. Samtliga SB12 munvårdande medel innehåller 0,05 % fluor, och i SB12 duo har vi tillsatt 0,2 % fluor för ett förstärkt kariesskydd.

SB12 munskölj är en kosmetisk produkt.  Läs användarinstruktionerna noga före användning.