Våra svenska hemsidor

Alla Medas hemsidor i Sverige

Terapiområdeshemsidor

Medas terapiområdessidor innehåller information om specifika behandlingsområden, t ex astma/allergi, hud eller infektioner.

Produkthemsidor

Medas produkthemsidor innehåller information om produkten och dess egenskaper.

På Astma- & Allergilinjen hittar du information om allt som rör olika typer av allergiska besvär och astma. Här kan du lära dig mer om hur det är att leva med de olika besvär som är kopplade till dessa vanliga sjukdomar, hur de diagnosticeras och behandlas.

Lär dig mer om astma och allergi


Treo kan användas vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.

Lär dig mer om Treo