Meda is a leading international pharma company with a broad product portfolio


Om Meda i Sverige

Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med en bred produktportfölj.

Här på medasverige.se kan du läsa om företagets verksamhet i Sverige och dess produkter.

Att arbeta på Meda

Medas verksamhet präglas av en innovativ företagskultur.

Målet är att attrahera talangfulla anställda och belöna dem för deras goda insatser.