Om Meda Sverige

Astma & KOL

Astma är en allvarlig sjukdom i andningsvägarna som lyckligtvis går att behandla och med en bra behandling kan den drabbade oftast ha en symtomfri tillvaro. Det finns olika typer av astma, framför allt två huvudtyper, allergisk astma och icke-allergisk astma. Oftast upptäcks den allergiska astman hos barn. Astma behandlas oftast med hjälp av en inhalator för att medicinen skall hamna i luftvägarna. Det finns olika typer av inhalatorer och här sker konstant utveckling av nya och enklare inhalatorer.

En annan sjukdom i andningsvägarna är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL är en allvarlig sjukdom som drabbar omkring 8 % av Sveriges befolkning, oftast är det rökare som drabbas. Det finns ett stort mörkertal och patienter med KOL upptäcks oftast i ett sent skede.

Läs mer om astma på astmalinjen.se  

Läs mer om KOL på kolguiden.se

Läs om astma & KOL på
astmalinjen.se