Om Meda Sverige

Vitaminer och Mineraler

Vitaminer och mineraler är viktiga byggstenar för att kroppens funktioner skall fungera optimalt och en långvarig brist kan leda till svåra tillstånd som t.ex. benskörhet och demens. Därför måste kroppen tillföras vitaminer och mineraler genom kosten. Det kan dock vara svårt att sätta samman en balanserad kost som ger tillräckligt för att täcka de behov som finns och i vissa fall är det nödvändigt att förebygga med ett tillskott av vitaminer och mineraler. 

Beroende på vem du är och var i livet du befinner dig så har du olika behov av vitaminer och mineraler. Äldre personer och personer med ensidiga kostvanor löper generellt en större risk att drabbas av vitamin- och mineralbrist, och t.ex. kan gravida behöva tillskott av både folsyra och järn.

På b-vitaminbrist.sestarktskelett.nu och mittval.se finns mycket mer information om vitaminer och mineraler. Här finns även självtest för att se om du ligger i riskzonen för att drabbas av brist och vilken typ av tillskott som kan behövas.