Produkter

Dränagekatetrar

Meda har mer än 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom området radiologi. Medas medicintekniska sortiment inom radiologi är idag koncentrerat till dränagekatetrar med tillbehör.

Uresil Dränagekatetrar för dränage av njurar, galla, abscesser mm. Perkutana dränage i det unika materialet Ureflex och Ureflex-Soft. Katetrarna går att få med eller utan hydrofilcoat.

Dränagekatetrarna har stora hål och ett smidigt trådlåssystem utan läckage. 

Alla katetrar är latexfria.

Våra radiologiprodukter kommer från det amerikanska företaget Uresil.