Produkter

Sortiment

Perkutan nefrostomikateter

Nefrostomi kateter med trådlås (5st/fp)

Storlek/längd

     Soft hydrophilic-coated

     Hydrophilic-coated

     Uncoated

8Fr/27 cm

     NCL2-0835HB 

     NCL2-0835H

     NCL2-0835

10Fr/27 cm

     NCL2-1035HB

     NCL2-1035H

     NCL2-1035

12FR/27 cm

     NCL2-1235HB

     NCL2-1235H 

     NCL2-1235

14Fr/28 cm  

     NCL2-1435HB

     NCL2-1435H

     NCL2-1435

Längre katetrar för överviktiga patienter (5st/fp)

Storlek/längd 

     Soft hydrophilic-coated

8Fr/40 cm

     NCL2-0850HB

10Fr/40 cm

     NCL2-1050HB

12Fr/40 cm 

     NCL2-1250HB

14Fr/41cm  

     NCL2-1450HB

Nefrostomi kateter utan trådlås (5st/fp)

Storlek/längd 

     Soft hydrophilic-coated

     Hydrophilic-coated

8Fr/29 cm

     NCP-0835HB

     NCP-0835H

10Fr/29 cm

     NCP-1035HB

     NCP-1035H

12FR/29 cm

     NCP-1235HB

     NCP-1235H 

14Fr/28 cm

     NCP-1435HB

     NCP-1435H 

Perkutant dränage för abscesser och andra vätskor

GP- General-Purpose dränage kateter med trådlås (5st/fp)

Storlek/längd

     Soft hydrophilic-coated

     Hydrophilic-coated 

     Uncoated

6Fr/17cm

     GPL2-0625HB

     GPL2-0625H

     GPL2-0625

8Fr/20 cm

     GPL2-0830HB

     GPL2-1830H 

     GPL2-0830

10FR/20 cm

     GPL2-1030HB

     GPL2-1030H

     GPL2-1030

12Fr/20 cm

     GPL2-1230HB

     GPL2-1230H

     GPL2-1230

14Fr/22 cm

     GPL2-1430HB

     GPL2-1430H

     GPL2-1430

16Fr/22 cm 

     GPL2-1630HB

     GPL2-1630H

     GPL2-1630

Mini-Pigtail med trådlåst pigtail (5st/fp)

Storlek/längd

     Soft hydrophilic-coated

     Hydrophilic-coated

     Uncoated

6Fr/20 cm

     MPL2-0625HB

     MPL2-0625H

     MPL2-0625

8Fr/24 cm

     MPL2-0830HB

     MPL2-0830H

     MPL2-0830

10FR/24 cm 

     MPL2-1030HB

     MPL2-1030H 

     MPL2-1030

Short Mini-Pigtail med trådlåst pigtail (5st/fp)

Storlek/längd

     Soft hydrophilic-coated

     Hydrophilic-coated

     Uncoated

6Fr/12 cm 

     KDL2-0617HB

     KDL2-0617H

     KDL2-0617

8Fr/12 cm

     KDL2-0817HB

     KDL2-0817H

     KDL2-0817

10FR/12 cm

     KDL2-1017HB

     KDL2-1017H 

     KDL2-1017

GP med J-tip utan trådlås (5st/fp)

Storlek/längd

     Soft hydrophilic-coated

     Hydrophilic-coated

     Uncoated

6Fr/15 cm 

     GPJ-0620HB

     GPJ-0620H

     GPJ-0620

8Fr/20 cm

     GPJ-0825HB

     GPJ-0825H

     GPJ-0825

10FR/20 cm

     GPJ-1025HB

     GPJ-1025H

     GPJ-1025

12FR/20 cm

     GPJ-1225HB

     GPJ-1225H

     GPJ-1225

14FR/20 cm

     GPJ-1425HB 

     GPJ-1425H

     GPJ-1425

GP rak dränage kateter (5st/fp)

Storlek/längd

      Uncoated

8Fr/20 cm

     GPS-0825

ULT1-flo (5st/fp)

Storlek/längd

14Fr/23 cm 

     LBL2-1430HB

16Fr/23 cm

     LBL2-1630HB 

Kort GP dränage kateter med trådlås (5st/fp)

Storlek/längd

     Soft hydrophilic-coated  

12Fr/12 cm

     GPL2-1225HB

14Fr/16 cm 

     GPL2-1425HB

Short General-Purpose dränage kateter med trådlås (5st/fp)

Storlek/längd

     Hydrophilic-coated

8Fr/13 cm

     GPL2-0825H

10Fr/13 cm

     GPL2-1025H

12Fr/12cm

     GPL2-1225H

Våra radiologiprodukter kommer från det amerikanska företaget Uresil.