Produkter

Nutrition

Meda har mer än 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom området Nutrition. Medas medicintekniska sortiment inom nutrition är i dag koncentrerat till produkter för glutenintoleranta och inom området Gastrostomi.

Läs mer om våra nutritionsprodukter

Celiaki / Glutenintolerans

Innebär att man är intolerant dvs inte tål gluten som finns i vete, råg och korn. Det betyder att man inte kan äta livsmedel som innehåller gluten.