Produkter

Brett produktsortiment

Meda har ett brett sortiment bestående av både receptfria och receptbelagda produkter. I vår produktkatalog kan du välja att filtrera efter behandlingsområde eller bokstav för att hitta det du söker.

Några av Medas produkter

Dymista

Dymista är indicerat för lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig.

Läs mer om Dymista på Astma & Allergilinjen


Novolizer

Novolizer är skapad för att ge tryggare astmakontroll. Novolizer är lätt att använda och har flera återkopplingsfunktioner som talar om för patienten att det blir rätt - i form av ljud, färg, smak och räkneverk.

Läs mer om Novolizer på Astma- & Allergilinjen


Acnatac

Acnatac är ett nytt kombinationsläkemedel vid akne som innehåller de aktiva substanserna klindamycin (10 mg/g) och tretinoin (0,25 mg/g). Acnatac är idag den enda topikala kombinationsbehandlingen som ingår i läkemedelsförmånen.

Läs mer om Acnatac på Hudguiden


Zyclara

Zyclara är en topikal imikvimod kräm på 3,75 % som stimulerar kroppens eget immunförsvar i huden att göra sig av med de skadade celler som utvecklats till aktinisk keratos.

Läs mer om Zyclara på Hudguiden


Divisun

Individer som inte erhåller tillräckligt med D-vitamin från solexponering eller kost kan ordineras Divisun. Divisun är en receptbelagd tablett innehållande 800 IE vitamin D3 som är lätt att svälja. Doseringsrekommendationen är flexibel - 1 tablett dagligen med möjlighet att höja dosen upp till 5 tabletter dagligen. Divisun ingår i läkemedelsförmånen.

Läs mer om Divisun på Bristguiden


Kalcipos-D forte

Kalcipos är Medas läkemedel för tilläggsbehandling och prevention av osteoporos. Kalcipos D-forte är den receptbelagda varianten som innehåller 500 mg kalcium per tablett och 800 IE (20 µg) vitamin D. Kalcipos D-forte (500 mg kalcium, 800 IE D-vitamin) är en tilläggsbehandling till patienter med osteoporos och samtidig bisfosfonatbehandling. Ges även till patienter med brist på D-vitamin och kalcium. Kalcipos-D forte tillhandahålls både som tablett och tuggtablett. Tabletten kan dosdispenseras.

Läs mer om Kalcipos-D forte på Bristguiden


Kåvepenin

Kåvepenin

Kåvepenin är ett klassiskt smalspektrum antibiotika och tillhör gruppen penicilliner. Kåvepenin hämmar bakteriernas cellväggssyntes vilket ger en baktericid effekt. Kåvepenin är det rekommenderade förstahandsvalet för många vanliga infektioner och kan användas för behandling av faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion samt tandabscess.

Läs mer om Kåvepenin på Infektionsguiden


Heracillin

Heracillin

Heracillin tillhör gruppen isoxasolylpenicilliner och är ett penicillinasstabilit penicillin. Detta medför att det har god effekt på betalaktamasproducerande stafylockockern samt är syrastabilt. Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats. Den främsta indikationen är behandling av olika hud- och mjukdelsinfektioner. Heracillin kan även användas vid stafylokockinfektioner i leder och skelett samt lungor.

Läs mer om Heracillin på Infektionsguiden


Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx, F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Styrka och förpackningar: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare, 1x120, 3x120, 1x28 doser. Pris: 120 doser, 240,00 kronor. 3x120 doser, 679,50 kronor, 1x28 doser, EF, fri prissättning. Produktresumén senast granskad 2013-02-21.

Novopulmon® Novolizer® (budesonid). R03BA02,  Rx, F. Inhalationspulver: 200µg & 400µg, 200 doser. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad  2013-06-04 resp. 2013-04-02. Formatris® Novolizer® (formoterol). R03AC13, Rx, F. Inhalationspulver: 6µg & 12µg, 60 doser. Indikation: Ges som tillägg till underhållsbehandling med inhalerad kortikosteroid för lindring av bronkobstruktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med kortikosteroider inte är tillräckligt. Formatris® Novolizer® är också indicerat för lindring av bronkobstruktiva symtom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Produktresumé senast uppdaterad 2013-03-18. Ventilastin® Novolizer® (salbutamol). R03AC02, Rx, F. Inhalationspulver: 100µg, 200 doser. Indikation: Symtomatisk behandling av tillstånd med åtföljande reversibel luftvägsobstruktion, t.ex. astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL) med en betydande reversibilitetskomponent. Förebyggande av astmaanfall som utlöses av ansträngning eller exponering för allergen. Produktresumé senast uppdaterad 2013-01-10.

Acnatac® (gel, klindamycin 1% och tretinoin 0,025%). ATC kod D10AF51, Rx, F. Indikation: topikal behandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. Förpackningstyp, storlek: tub, 30 g och 60 g. Produktresumé senast uppdaterad: 2014-12-18. För ytterligare information och priser se: www.fass.se.
Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex. adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

Zyclara® (imikvimod) Rx. F. ATC kod D06BB10. Indikation: ett immunomodulerande läkemedel indicerat för topikal behandling av aktiniska keratoser i ansikte eller skalp. Förpackningar: en förpackning innehåller 28 dospåsar och varje dospåse innehåller 9,375 mg imikvimod i 250 mg kräm (imikvimod 3,75%). Pris: 1164 kr. För fullständig information se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 2012-08-23.

Divisun® (kolekalciferol). Receptbelagt läkemedel, ingår i läkemedelsförmånen. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11CC05. Indikationer: Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D-brist, tilläggsbehandling med kalcium bör då övervägas. Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå önskad serumnivå av 25(OH)D. Den dagliga dosen bör inte överskrida 5 tabletter. Innehåll: 1 tablett innehåller: kolecalciferol (vitamin D3) 800 IE (motsvarande 20 mikrogram vitamin D3). Förpackningsstorlekar: 90 tabletter i blister, AUP 183 kr, 250 tabletter i burk, AUP 429,50 . Datum för översyn av produktresumé: 2014-08-19.

Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg, vitamin D3 800 IE). ATC-kod: A12AX. Rx. F. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering: 1 tablett dagligen. För fullständig information och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2015-04-17.

Kåvepenin® och Kåvepenin® Frukt (Fenoximetylpenicillinkalium). ATC-kod: J01CE02. RX. Vissa förpackningar ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: Faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion, tandabscess. Förpackningar: Kåvepenin: Tabletter 125 mg: 40 st. 250 mg: 20 st, 40 st. 500 mg: 20 st, 30 st, 40 st. 800 mg:  14 st, 20 st, 30 st, 40 st. 1 g: 14 st, 20 st, 30 st, 40 st, 100 st, 98 x 1. Granulat till oral suspension 100 mg/ml: 60 ml, 125 ml, 200 ml. 250 mg/ml: 20 ml, 40 ml. Dospåse 250 mg: 30 st. Kåvepenin Frukt: Granulat till oral suspension 50 mg/ml: 125 ml, 200 ml. För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus, se FASS.se. Datum för översyn av produktresumén: 2015-04-10.

Heracillin® (Flukloxacillin). ATC-kod: J01CF05. RX. Vissa förpackningar ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: Heracillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats. Hud- och mjukdelsinfektioner. Infektioner i leder och skelett samt lungor. Beredningsform och förpackningar: Filmdragerade tabletter 125 mg: 30st. 500 mg: 98x1st, 30st, 100st. 750 mg: 98x1st, 20 st, 30 st, 50 st, 100 st. 1 g: 21 st, 30 st, 75 st. Produktresumé senast granskad 2011-12-15. Pulver till oral suspension 50 mg/ml: 100 ml. Datum för översyn av produktresumén: 2015-05-25. För fullständig information om produkten samt priser och förmånsstatus se www.fass.se.