Produkter
« Till produktlistan

Produkter

Aftex

Aftex Aloclair hjälper dig när du har afte/blåsor i munnen. Aftex Aloclair bildar en skyddande hinna som fäster på munslemhinnan och skapar ett skydd över det drabbade området. Hinnan skyddar såren för ytterligare beröring och smärtan försvinner. Samtidigt får aften/blåsan en möjlighet att läka av sig själv under den skyddande hinnan. Verkan av Aftex Aloclair ger en långvarig effekt.
Aftex Aloclair är en medicintekniskt produkt. Läs informationen i förpackningen noga före användning.