Om Meda i Sverige

Meda i Sverige

Meda i Sverige har en bred produktportfölj som inkluderar receptbelagda och receptfria läkemedel, kosttillskott, medicinska tillbehör och kosmetika. Våra produkter finns inom ett antal stora behandlingsområden, så som allergi, astma & KOL, infektion, dermatologi, osteoporos, smärta & inflammation, mage & tarm, munhälsa & tandvård, och förebyggande vård. Meda har ett stort utbud av läkemedel och andra produkter inom dessa sjukdomsområden, totalt ca 1500 produktvarianter.

Idag är vi omkring 95 medarbetare på Meda i Sverige och tillhandahåller ett brett sortiment av läkemedel som används av hundratusentals patienter varje dag.

I Sverige stöttar regeringen flera initiativ som syftar till att motverkar att fler blir resistenta mot antibiotika. Här spelar Meda en viktig roll, då hälften av all användning av antibiotika i öppenvården sker via våra produkter. Vårt arbete går ut på att bidra till att bara de som behöver antibiotika får det och att bibehålla sortimentsbredden. Det möjliggör för läkaren att förskriva rätt typ av antibiotika och i minsta möjliga mängd.

Om Meda

Meda är ett ledande internationellt specialty pharma-företag med en bred produktportfölj som når mer än 80 % av den globala läkemedelsmarknaden. Försäljningen globalt uppgick till mer än 19,6 miljarder SEK i slutet av 2015.

Vid utgången av 2015 hade Meda 4 600 (5 200) medarbetare globalt, varav 2 690 (2 900) verksamma inom marknadsföring och försäljning. Bolagets fokus är främst marknadsföring och försäljning, med egna försäljningsorganisationer i fler än 60 länder. På marknader utan egen representation sker marknadsföring och försäljning via distributörer. Sammanlagt säljs Medas läkemedel i över 150 länder.

Huvudkontoret för Meda ligger i Solna, och här sitter även det svenska marknadsbolaget.

Mylan

Den 5 augusti 2016 förvärvades Meda av Mylan, och aktien avnoterades strax därefter från Nasdaq Stockholm. Meda ingår nu som ett helägt dotterbolag till Mylan, och arbetet att tillhandahålla högkvalitativa läkemedel och produkter fortgår som vanligt. Läs mer om Mylans köp av Meda här.

Kontakt

Meda AB
Box 906
170 09 Solna

Besöksadress

Pipers väg 2 A 

Tel: 08-630 19 00
Fax: 08-630 19 50
E-post: info@medasverige.se

Biverkningar

För anmälan av misstänkt biverkning på en av våra produkter, kontakta Meda:

För akuta läkemedelsärenden utanför kontorstid hänvisas till LIFs jourtelefon hos Falck Läkarbilar tel: 040 -22 35 38

För sjukrådgivning hänvisas till Sjukvårdsupplysningen tel: 1177


Innehåll på Medasverige.se

Här kan du få en snabb översikt över allt innehåll på Medasverige.se  

Allt på medasverige.se